Opiekun zysku klientów AXA i AEGON

opiekun zyskuSzanowni Państwo,

W ostatnich latach wszyscy obserwujemy częste i trudne do przewidzenia zmiany na światowych rynkach finansowych (problemy z Grecją, niepokoje w państwach arabskich, sankcje wobec Rosji, niepewność w Europie). Jednocześnie obserwujemy także stały postęp technologiczny, ogólny wzrost zamożności, rozwój światowego handlu. To wszystko powoduje, że niezależnie od profesjonalnej wiedzy ekspertów zarządzających funduszami w Państwa produktach, warto weryfikować czy i kiedy fundusze innej grupy mają większe szanse, aby osiągać wyniki lepsze od pozostałych.

Z tego powodu, na prośbę Klientów posiadających oszczędności w planach AXA oraz Aegon pomagamy w uruchomieniu dla Państwa platformy internetowej Opiekun Zysku, w celu ułatwienia Państwu efektywnego zarządzania środkami posiadanymi w tych produktach. Chcemy pomóc naszym Klientom rozumiejąc jednocześnie ich brak czasu lub umiejętności, a co za tym idzie, brak możliwości czynnego, bezpośredniego doglądania swoich inwestycji.

Opiekun Zysku to niezależna platforma, która na bieżąco statystycznie ocenia wyniki funduszy inwestycyjnych i wysyłając te informacje okresowo do Klientów, pomaga im uzyskać lepsze rezultaty i doprowadzić do jak najlepszych wyników na zakończenie inwestycji. Nie jest usługą bezpośrednio połączoną z AXA lub Aegon i jest prowadzona przez firmę całkowicie niezależną od tych instytucji.

Platforma jest dostępna dla każdego, ale można się na nią zarejestrować jedynie za pośrednictwem firmy doradczej – w Państwa przypadku poprzez Profit Tree.

Pomoc ze strony portalu Opiekun Zysku polega na monitorowaniu funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład produktu posiadanego przez Klienta i wysyłania 1 raz w miesiącu raportu z informacją o funduszach uzyskujących najlepsze wyniki (w poszczególnych grupach funduszy) w celu skuteczniejszej alokacji nowych środków.

Platforma Opiekun Zysku będzie wysyłała także sygnał zmiany funduszy na inne (konwersji) sugerowanej w przypadku takiej potrzeby (dla funduszy rynku polskiego).

Monitorowanie inwestycji przy pomocy portalu Opiekun Zysku pozwala zarówno na ograniczanie spadków wartości inwestycji, gdy rynek jest w trendzie spadkowym, jak i wspomaganie wzrostów gdy rynek jest w trendzie zmiennym lub wzrostowym.

Przykładowo w okresie od 1.01.2013 do 1.01.2016 polska giełda wykazała spadek (ogólny indeks wartości spółek giełdowych WIG spadł w tym okresie o -3,4%), a wartość inwestycji w produkcie AXA Selekt przy korzystaniu ze wskazań portalu wzrosła o +5,0%, a w produkcie AXA Multi o 18,0%.

Zmiany  WIG, wartości przykładowych inwestycji AXA Selekt i Multi oraz sygnały zmiany strategii Opiekun Zysku w okresie ostatnich 3 lat przedstawiono na rysunku poniżej:

Wykres_zazn

Państwo dalej jesteście całkowicie samodzielni przy podejmowaniu decyzji i realizacji poszczególnych operacji. Wykonywane są one (tak jak dotychczas) po zalogowaniu się do panelu produktu Axa lub Aegon.

Wszyscy Klienci, którzy będą potrzebowali dodatkowych wyjaśnień jak dokonać nowej alokacji (lub zmiany w alokacji dotychczasowych środków) mogą liczyć na pomoc ze strony administracji Profit Tree.

Wszystkie raporty portalu Opiekun Zysku będą wysyłane bezpośrednio na Państwa adresy e-mail. Dodatkowe bieżące informacje o wynikach funduszy mogą Państwo sami uzyskać po zalogowaniu się na Portalu (każdy z Państwa będzie tam miał założone indywidualne konto).

Aby zaktualizować naszą listę emailingową proszę o SMS-a na 07815686081 z Pana / Pani Imieniem Nazwiskiem oraz aktualnym emailem

Więcej informacji:

www.opiekunzysku.pl

W razie pytań proszę wysłać SMS na 07815686081 w treści wpisując “pomoc AXA” lub „pomoc Aegon”. Po otrzymaniu takiego SMS-a, w krótkim czasie postaramy się oddzwonić do Państwa. Pomoc można również uzyskać pod numerem telefonu naszego głównego biura 0207 1833 604.

Pomoc dostępna także pod adresem e-mail:

opiekun@profittree.co.uk

Z poważaniem,

Profit Tree

Price